Hjälp

Har du frågor eller åsikter om siten hör av dig via chatten på högra sidan eller till info-adressen på SupporterTips.se. Vi svarar så fort vi har möjlighet.

Har du frågor runt hur man bygger ett eget tips så kommer det inom kort... Just nu finns det finns en PDF hur du, som kopierat ett av våra tips, rättar och lägger upp slutspelsmatcher. Den hittar du här.