Välkommen till vår officiella arrangörs- och informationssida!
 
Vi  lägger vanligen upp publika tävlingar för alla mästerskap som är i allmänhetens intresse. Dessa kan du kopiera
och gärna använda för eget bruk, d v s för att sköta helt själv med allt vad insatser, priser och löpande info gör.
 
Med vänlig hälsning,
SupporterTips IF