Villkor

1. Allmänt

1.1 Tjänsten, som är helt gratis att använda, får bara användas av riktiga personer som använder sitt riktiga namn. Uppgiven e-postadress måste också vara riktig och giltig. Användarnamnet får dock vara påhittat.

1.2 Tjänsten erbjuds som den är och inga garantier ges gällande dess funktionalitet eller tillgänglighet. Vi kommer dock att göra allt vi kan för att hålla sidan igång.

1.3 Användaren förbinder sig till att inte använda Tjänsten på ett sådant sätt att Tjänsten, Supportertips.se:s servrar eller system riskerar att utsättas för tredje mans åverkan genom exempelvis överbelastningsattacker eller liknande. I det fall Supportertips IF har skälig anledning att anta att sådana attacker kan komma att ske med hänsyn till Användarens nyttjande av Tjänsten äger Supportertips IF rätt att stänga ned Användaren med omedelbar verkan.


2. Svensk lag

2.1 För att använda vår tips-plattform med insats gäller Lotterilagen och våra övriga villkor.

2.2 Som tips-arrangör ansvarar du för att eventuella insatser, vinster eller priser sker på ideell basis. Spel i kommersiellt syfte är förbjudet.

2.3 Supportertips.se tar inte ansvar för hur du använder dina tips gentemot dina tippare.